Жълт автомобил, защитен от длани, във форма на дом. Нотариално прехвърляне
Featured

Колко време отнема сделката с превозно средство

          Вложеното време в прехвърляне на МПС (в нотариални действия), Ви предоставя сигурност и спокойствие, – че продавачът, респективно купувачът на превозното средство, няма да бъдат замесени в проблеми като – запори; претенции от съпруг или съсобственик; изземване на вещта от данъчните органи; използване на вещта за криминални дейности като трафик на мигранти и наркотици; извършване на престъпления с автомобила; получаване на глоби... – казуси от живота, – в случай, че не разполагате с официален, публичен и достоверен акт – нотариален договор за продажбата.

Тъй като времето е ценен ресурс, следва приблизително остойностяване в минути и часове.   

При нотариуса:

25 – 50 мин. (средно време 45 мин., при нормална натовареност) – включва обработка на документите, набавяне на доказателства, справки и проверки; изготвяне проект на договора и нотариално засвидетелстване (заверка), съгласно приложимите нормативни актове – (приложимо законодателство за услугата – общо 15 нормативни акта); обмяна на данни с локални и централни регистри и бази.

Посещение на нотариалния офис – 1 бр. (при наличие на всички документи, лица и условия);

Записване на час – може и по телефона;

Консултация – може и по телефона;

Прием без уговорена среща и определен час – ДА, възможно;          

 

В КАТ – Пътна полиция (София-град):

25 – 50 мин. (средно време 45 мин., при нормална натовареност) – при смяна на собственост – издаване ново свидетелство за регистрация (при наличие на всички документи и условия). Времето за преглед на автомобила и смяна на регистрационните табели – плюс 60 мин. (когато се налага).

 1 бр. посещение – (последен прием в КАТ София „Регистрации – СРМПС“ сграда 3, след „Каналите“ – 16:00 часа).

В КАТ се представят всички документи, касаещи сделката и автомобила – в оригинал, включително и копие на нотариалния договор (и негов оригинал).

 Този пост е във връзка с последната редакция (17.02.2022 г.) на сайта notaric.net , (използвам препечатка от сайта), относно въпроси, касаещи необходимото приблизително и ориентировъчно време, необходимо за прехвърляне собствеността върху превозни средства.