Едно ново начинание – блог пост Първи

Едно ново начинание – блог пост Първи

    Символиката на датата 02.02.2022 г., – според разгадаващите числата, е равна на Едно. Единицата символизира новото начало, единството, изправения човек. Но доколко единицата, т.е. вертикалността на изправения индивид е белег за разума, който се предполага ние всички да притежаваме.      

Във време на турбулентност от всякакво естество, обществото е подложено на не едно изпитание. Този пореден, един блог, би могъл да бъде евентуално полезен за изясняване на някои теми, които касаят материята на битието ни.

Едно ново начало за изява по теми, касаещи една стара, прецизна професия, отнасяща се към материалното – професията на нотариуса.

90 години автентичен автомобилен регистър в България

90 години автентичен автомобилен регистър в България

 Правото на собственост върху моторни превозни средства (МПС) се прехвърля с договор за покупко-продажба, респективно – договор за дарение или замяна.

Когато автомобилът е използван (употребяван) и е регистриран за движение в Република България, договорът трябва да бъде нотариално заверен.

През 2021 година се навършиха 90 години от уреждане на нотариалното засвидетелстване (нотариално удостоверяване или наричано още нотариална заверка) на договорите за прехвърляне собствеността (покупко-продажба, дарение, замяна) върху моторни превозни средства.

Ще направя опит да посоча защо тази разпоредба е така устойчива във времето и с какво е важна за гарантиране на обществените отношения в тази сфера на собствеността и икономиката, като записаното няма претенции да бъде изчерпателно.

90 години са традиция, а също и устойчивост

Провеждане на Общо събрание. Протокол

Провеждане на Общо събрание. Протокол

На вашето внимание! Статията ще е актуална ДО дата 30.12.2023 г., включително!

Поредица „Етажна собственост (Condominium)“

В ДВ бр. 82 от 29.09.2023 г., са обнародвани промените в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), които влизат в сила, в различни моменти – от  29.09.2023 г., от 31.12.2023 г., от 1.07.2024 г. и от 31.12.2024 г.

Ежедневно попадам на опорочени протоколи от проведени общи събрания на етажна собственост. Срещам неразбиране от страна на членовете на дадена етажна собственост – от нейните управителни органи, които произвеждат нестабилни протоколи на своите събрания.

Този вид съсобственост върху общите части на сградите е масов и се свързва с правилното управление на общото имущество (оказващо въздействие върху индивидуалното), което съставлява огромен дял от сградния фонд. От значение е за отношенията и актовете на етажната собственост – да са годни и стабилни. ...