Колко време отнема сделката с превозно средство

Колко време отнема сделката с превозно средство

          Вложеното време в прехвърляне на МПС (в нотариални действия), Ви предоставя сигурност и спокойствие, – че продавачът, респективно купувачът на превозното средство, няма да бъдат замесени в проблеми като – запори; претенции от съпруг или съсобственик; изземване на вещта от данъчните органи; използване на вещта за криминални дейности като трафик на мигранти и наркотици; извършване на престъпления с автомобила; получаване на глоби... – казуси от живота, – в случай, че не разполагате с официален, публичен и достоверен акт – нотариален договор за продажбата.

Тъй като времето е ценен ресурс, следва приблизително остойностяване в минути и часове.   

При нотариуса:

Едно ново начинание – блог пост Първи

Едно ново начинание – блог пост Първи

    Символиката на датата 02.02.2022 г., – според разгадаващите числата, е равна на Едно. Единицата символизира новото начало, единството, изправения човек. Но доколко единицата, т.е. вертикалността на изправения индивид е белег за разума, който се предполага ние всички да притежаваме.      

Във време на турбулентност от всякакво естество, обществото е подложено на не едно изпитание. Този пореден, един блог, би могъл да бъде евентуално полезен за изясняване на някои теми, които касаят материята на битието ни.

Едно ново начало за изява по теми, касаещи една стара, прецизна професия, отнасяща се към материалното – професията на нотариуса.